Chính sách gửi thư điện tử

Xin hãy dành một vài phút để đọc chính sách gửi thư điện tử của Muasam101.com dưới đây để hiểu về việc Muasam101.com có thể sẽ gửi email đến địa chỉ thư mà bạn đã đăng ký.

Chính sách hạn chế gửi thư điện tử

Muasam101.com hiện tại đang dùng dịch vụ Email Marketing của MailChimp và có thực hiện theo dõi tương tác người dùng với từng email được gửi đi. Việc gửi các bản tin định kỳ với số lượng lớn là một hoạt động rất tốn kém chi phí. Vì vậy, Muasam101.com áp dụng chính sách hạn chế số lượng thư điện tử được gửi đi, cụ thể:

Muasam101.com tôn trọng các quyền cá nhân của bạn và sẽ dừng gửi email cho bạn khi biết rằng bạn không muốn đọc những email đó. Định kỳ, Muasam101.com sẽ thực hiện tra soát toàn bộ danh sách các thành viên đã đăng ký nhận bản tin để xóa đi các địa chỉ email không có tương tác trong vòng 30 ngày gần nhất.

Định kỳ gửi các chương trình giảm giá hữu ích

Định kỳ hàng tuần, hoặc có thể lâu hơn, Muasam101.com sẽ gửi những email cập nhật các chương trình giảm giá, khuyến mãi, Voucher, Coupon hoặc các mã giảm giá đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn diễn ra trong thời gian ngắn mà Muasam101.com không thể chờ để cập nhật trong bản tin hàng tuần thì Muasam101.com có thể sẽ gửi email cho bạn ngay khi chương trình diễn ra.

Muasam101.com coi trọng thời gian của bạn và sẽ chỉ chọn lọc những chương trình hữu ích nhất để gửi đi. Thông thường, Muasam101.com sẽ không gửi cho bạn nhiều hơn 2 email mỗi tuần.

Quyền hủy đăng ký nhận bản tin

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin vào bất kỳ thời điểm nào bạn muốn. Khi bạn nhận được email về các chương trình giảm giá, khuyến mãi, Voucher, Coupon hoặc các mã giảm giá, bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin hoàn toàn bằng cách truy cập theo những hướng dẫn ở phía cuối mỗi email.

Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thể lựa chọn hủy đăng ký bản tin qua tính năng hủy bản tin tự động, xin hãy liên hệ với Muasam101.com qua địa chỉ email: contact@muasam101.com Muasam101.com bảo lưu quyền được xóa những địa chỉ những email đã đăng ký theo các điều khoản của Chính sách gửi thư điện tử này.

Hà Nội, Ngày 15 Tháng 2 Năm 2016.

Thân ái

Thinh Nguyen