tư thế quan hệ con rùa

Tư thế quan hệ Con rùa (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ Con rùa là một biến thể của tư thế quan hệ kiểu chó, tư thế tuyệt vời nam giới chủ động trong sex. Hãy xem cách thực hiện.
tư thế quan hệ chó bull

Tư thế quan hệ Chó Bull (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ Chó Bull là tư thế quan hệ nàng ở tư thế kẻ phục tùng còn bạn là kẻ chiếm hữu. Rất nóng bỏng và kích thích. Xem cách thực hiện.
tư thế quan hệ con ếch

Tư thế quan hệ Con ếch (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ Con ếch là một biến thể của tư thế kiểu chó thông thường. Nàng sẽ ngồi xổm bạn thâm nhập từ sau. Xem cách thực hiện ở đây.
tư thế quan hệ Nhà tù

Tư thế quan hệ Nhà tù (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ Nhà tù là tư thế quan hệ mà bạn kiểm soát hoàn toàn còn nàng là kẻ chịu khuất phục. Xem cách thực hiện tư thế quan hệ này ở đây.
tư thế quan hệ người cưỡi ngựa

Tư thế quan hệ Người cưỡi ngựa (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ người cưỡi ngựa là tư thế nàng nằm úp bụng còn bạn cưỡi lên trên như kẻ cưỡi ngựa. Xem cách thực hiện ở đây.
tư thế quan hệ nằm nghiêng

Tư thế quan hệ Nằm nghiêng (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ nằm nghiêng là một biến thể của tư thế quan hệ Úp thìa. Xem cách thực hiện tư thế quan hệ này với nàng trong bài viết.
tư thế quan hệ thìa trà

Tư thế quan hệ Thìa trà (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ Thìa trà là một trong những tư thế quan hệ thân mật nhất. Bạn có thể xem cách thực hiện trong bài viết này.
tư thế quan hệ bậc thang lên thiên đường

Tư thế quan hệ Bậc thang lên thiên đường (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ Bậc thang lên thiên đường chỉ là một biến thể của tư thế quan hệ kiểu chó thông thường. Xem cách thực hiện ở đây.
tư thế quan hệ Đối mặt

Tư thế quan hệ Đối mặt (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ Đối mặt là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn thân mật với nàng khi quan hệ. Xem ngay cách thực hiện với hình minh họa trong bài.
tư thế quan hệ trên đùi

Tư thế quan hệ Trên đùi (kèm hình minh họa)

Tư thế quan hệ trên đùi là tư thế quan hệ giúp kích thích âm vật của nàng rất nhiều. Hãy thực hiện tư thế quan hệ này theo hướng dẫn trong bài.